Slovenská Katolícka Misia / Katholische Slowakenmission

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

Na druhú veľkonočnú nedeľu, 7. apríla, budeme sláviť sviatok Božieho milosrdenstva. Pripraviť sa na neho môžeme aj modlitbou deviatnika, ktorú nájdete na tejto stránke: https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu/ Pripojiť sa môžete aj k whatsappovej skupine, kde si...

Čítania a žalmy na Veľkonočné Trojdnie

Aby sa naši lektori, speváci, ale aj všetci ostatní, ktorí sa zúčastnia bohoslužieb Veľkonočného Trojdnia, lepšie pripravili na ich prežívanie, sú na tejto stránke k dispozícii čítania a žalmy, ktoré budeme počuť. Lektori aj...

Bohoslužby na Veľkú noc

Veľkonočné trojdnie v Zürichu – Krypta kostola Liebfrauen: Štvrtok Pánovej večere 28.3.24 o 19:30 hod Piatok Pánovho utrpenia 29.3.2024 o 15:00 hod Veľkonočná vigília 30.3.2024 o 21:00 hod (so začiatkom spolu s miestnou farnosťou...

ZH: Krížová cesta na Uetlibergu

Na Palmovú nedeľu 24.3.2024 sa cestou na Uetliberg pomodlíme krížovú cestu. Stretneme sa o 14,30 hod. na parkovisku Uetlibergerstasse 345 (Zürich). Spojmi sa dá prísť na zastávku električky č. 13 Albisgüetli alebo trolejbusu č....

BS: sv. omša mimo rozpisu aj na Veľkú noc

Na Veľkonočnú nedeľu 31.3.2024 bude sv. omša v Basel – Allerheiligen, Neubadstrasse, o 17:30 hod. Po sv. omši ako obvykle agape. V pondelok 1.4.2024 bude sv. omša s krstom v tom istom kostole o...

ZH, BE, GE: spovedanie pred sviatkami

V ZH sa spovedá vo štvrtok 21.3. na Talianskej misii v čase od 19:00 do 19:50 hod a v sobotu 23.3. v krypte Liebfrauen od 13:00 do 14:30 hod. V BE sa bude spovedať...