Slovenská Katolícka Misia

0

ZH: voľby do misijnej rady

Na poslednom stretnutí misijnej rady v ZH sa dohodlo: Prvé tri júnové nedele sa budú v Zürichu konať voľby do misijnej rady. Nová misijná rada bude pozostávať zo šiestich členov a misionára. Päť členov...

0

Ženeva – 29. máj – sv. omša

V nedeľu 29. mája bude výnimočne sv. omša v Ženeve. Stretneme sa v obvyklom čase – 16:30 hod . Pred sv. omšou bude nácvik na prvé sv. prijímanie a spovedanie detí, prípadne ich rodičov.

0

Basel – sv. omše v júni

V Bazileji bude najbližšia sv. omša 19. júna (počas prvého víkendu sa koná stretnutie rodín v Beatenbergu – preto sv. omša v Bazileji nebude). Nakoľko táto sv. omša je po slávnosti Kristovho Tela a...

0

Pani prezidentka navštívila krajanov na misii

V piatok 20. mája poctila krajanov na Slovenskej katolíckej misii svojou návštevou pani prezidentka Zuzana Čaputová. V spolupráci Veľvyslanectva SR, miestnej farnosti a SKM sa zorganizovalo milé stretnutie, pri ktorom pani prezidentka celkom neformálne...

0

Tradičná púť Mariastein + fotky

V nedeľu 15. mája sa Slováci z rôznych kantónov stretli na 52. púti v Mariastein. Hlavný celebrant bol dominikán Inocent Szaniszló. Koncelebrovali p. Ludwig Ziegerer z kláštora Mariastein, český misionár Antonín Špaček a slovenský...

0

Prenos z prvého sv. prijímania

Slávnosť prvého sv. prijímania v Zürichu sa prenášala cez internet v nedeľu 22. mája 2022 od 11:00 hod TU. Záznam si môžete pozrieť alebo stiahnuť TU.