Slovenská Katolícka Misia / Katholische Slowakenmission

0

Požehnané sviatky!

Aj keď vždy v dejinách sa hovorilo, že doba, v ktorej žije tá či oná generácia je už podobná koncu sveta, história ide ďalej. Napriek tomu žijeme dobu, ktorá od nás žiada veľa múdrosti...

0

Bohoslužby Vianoce 2022

Sv. omše na 4. adventnú nedeľu a Vianoce: Zürich: 4. adventná nedeľa 18.12.22 o 9:30 hod – spoločná sv. omša v hornom kostole – rozlúčka s p. farárom Jozefom Karberom, následne v sále rozlúčka...

0

Začína advent – požehnanie adventných vencov

Začíname nový cirkevný rok a budeme sa pripravovať na príchod Spasiteľa. Dobrou tradíciou je zažínať každý adventný týždeň ´jednu sviecu na adventnom venci a tak sa pripravovať na príchod svetla do našich vzťahov. Adventné...

0

Pohreb a sv. omša za pána Zelenaya

Pohrebné obrady pána Aristida Zelenaya sa konajú v stredu 2.11.2022 na cintoríne Rosenberg vo Winterthure o 13:30 hod . Sv. omša bude v nedeľu 6.11.2022 v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu o 9:30 hod...

0

Odpočinutie večné daj mu Pane

Dnes v piatok 28.10.2022 odovzdal dušu Pánovi náš brat vo viere a veľký iniciátor života slovenskej misie pán Aristid Zelenay. Modlime sa za jeho spásu. Informácie o poslednej rozlúčke prinesieme, keď budú známe.

0

Pozvánka na púť – sobota 29.10.22

Pozývame vás na púť do francúzskej dedinky Ars-sur-Formans, kde si pôjdeme uctiť veľkého svätca, patróna kňazov sv. Ján Mária Vianney. Púť sa uskutoční 29. októbra 2022. Doprava je po vlastnej osi – buď autom,...