Slovenská Katolícka Misia

0

Synoda 2021-2023

Ako všetci viete, pápež František otvoril 17.10.2021 synodu 2021-2023. Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní...

0

Prvá duchovná videoobnova

V piatok 26.11.2021 od 19:30 hod bude cez tento link prenášaná duchovná videoobnova. Sprevádza nás bývalý misionár pre slovenskú komunitu v USA Benjamín Kosnáč.

0

Začína advent

v nedeľu 28.11. vstupujeme do adventného obdobia. Preto na prvú adventnú nedeľu na miestach, kde bude slávená sv. omša (BE, ZH, GE) budeme požehnávať adventné vence, ktoré si prinesiete. Počas troch piatkov budeme mať...

0

Bývalý misionár odišiel k Otcovi

V sobotu večer odišiel k Otcovi bývalý misionár Slovákov vo Švajčiarsku don Luigi Ondrejka. Pôsobil 17 rokov hlavne v kantóne Basel. Nech ho nebeský Otec prijme do svojho náručia. Odpočinutie večné…

0

Nedeľa migrantov Zürich a Basel

Tretia septembrová nedeľa je podľa vôle pápeža Františka venovaná migrantom. Túto výzvu nasledovali mnohé švajčiarske farnosti. V Zürichu sa konala spoločná sv. omša pre celé mesto so zástupcami jednotlivých misií, ktorých je na území...

0

Fotogaléria: Pfarreifest Liebfrauen 2021

V zurišskom kostole Liebfrauen sa v tomto roku – počas akejsi nepísanej prestávky v čase pandemických opatrení – konal Pfarreifest. Nakoľko v tomto kostole sa už roky stretáva slovenská komunita a u pána farára...

0

Fotogaléria: Reichenau 2021

V čase dátumu slávnosti našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda patrí k zvykom našej misie stretnúť sa na púti v Reichenau, na poloostrove pri Bodensee, kde sa v archíve spomína pobyt sv. Metoda. V...

0

Ženeva – 26.9. nie je sv. omša

V nedeľu 26. septembra nebude v Ženeve sv. omša, nakoľko popoludní bude v Zürichu sv. omša migrantov spolu s biskupom z Chur-u, v ktorej máme zastúpenie. Stretneme sa na ďalšom riadnom termíne.