Slovenská Katolícka Misia / Katholische Slowakenmission

Púť do Ríma 2025

Pri príležitosti jubilejného roka 2025 organizuje naša misia púť do Ríma v dňoch 19.05.2025 – 23.05.2025. Ak máte záujem zúčastniť sa, môžete sa prihlásiť do 30.06.2024 online formulárom tu, alebo si môžete vytlačiť túto...

Novéna k Duchu Svätému

V nedeľu 19. mája budeme sláviť Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Táto slávnosť je známa aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci a je záverom veľkonočného obdobia. Svätodušné sviatky...