Slovenská Katolícka Misia

0

Pripravujeme nové číslo Misijného informátora

Koncom júna by malo vyjsť nové číslo MI. Prosím všetky komunity, ktoré majú príspevok, aby ho zaslali na bacovcinova@centrum.sk najneskôr do 7.6.2019. Pokiaľ z Vášho stredu mal ktosi nejaké jubileum, myslím, že by bolo...

0

Mariastein 2019

Slováci zo Švajčiarska sa stretli na jubilejnej 50. púti do Mariastein. Po roku 1968 ostali mnohí naši krajania za hranicami, mnohí to ťažko znášali. Jednou z možností, ako prekonávať túto situáciu, bolo pre veriacich stretávať...

0

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Vo štvrtok 30. mája bude v Zürichu sv. omša na slávnosť Nanebovstúpenia Pána o 9,30 hod v krypte kostola Liebfrauen. Už v predvečer tejto slávnosti (29.5.) bude sv. omša zo slávnosti Nanebovstúpenia v kostole...

0

zmeny

Prosím všimnite si zmeny, ktoré nastali po presune púte do Mariastein na termín 19.5.2019. V Zürichu bude detská sv. omša 12.5. o 11,30 hod, v Basel bude pravidelná sv. omša 12.5. o 17,30 hod...

0

Jubilejná 50. púť v Mariastein

Slováci píšu vo Švajčiarsku dejiny! Po päťdesiaty raz sa stretneme na púti, ktorá ide ruka v ruke so začiatkom misie. Preto Vás všetkých pozývam, aby sme si účasťou na púti pripomenuli svoje „švajčiarske“ korene....

0

Pôstna duchovná obnova

Podobne ako aj minulé roky, aj v tomto pôstnom období sa uskutočnila duchovná obnova pre slovenskú misiu v Zürichu. V dňoch 5.-7. apríla ju viedol páter Jozef Súkeník OFM Conv, ktorý pôsobí v kláštore...

0

Rodinný víkend 2019

SUMÁR pre tých, čo sa ponáhľajú: Čo: Rodinný víkend pre rodiny zo Slovenskej Katolíckej Misie Kedy: 8.6 – 10.6 Kde: Francúzske Alpy, chata Saint-Jean de Sixt Kto: Vy, milé rodinky 😊 (detailný popis pre...