Slovenská Katolícka Misia

0

Púť Einsiedeln – spev Otče náš

Na tohtoročnej púti sa bude spievať Pater noster po staroslovienky. Kto má chuť zapojiť sa počas púte, môžete si vypočuť a „nacvičiť“ spev podľa VIDEA. Text a noty (bude vytlačené aj v spevníku na...

0

Prihlášky na prvé sv. prijímanie a birmovanie

V rámci našich možností sa snažíme pripraviť deti na prijatie Eucharistie a sviatosť birmovania. Nie vždy to vieme zabezpečiť vo všetkých mestách, no napriek tomu prosím rodičov, aby najneskôr do konca týždňa (3.9.2022) poslali...

0

Púť Einsiedeln 11. 9. 2022

Pozývame Vás na tradičnú púť Slovákov do mariánskej svätyne v Einsiedeln v nedeľu 11. septembra 2022 o 12:30 hod . Ako hlavný celebrant je pozvaný o. biskup Stanislav Stolárik, sídelný biskup z Rožňavy. Počas...

0

Zmena dátumu sv. omše v Berne

Kvôli púti v Einsiedeln, ktorá bude 11. septembra 2022, sa prekladá sv. omša v Berne zo soboty 10.9. na sobotu 3.septembra 2022 v obvyklom čase 17:30 hod .

0

Ustanovenie novej misijnej rady v Zürichu

Po voľbách do misijnej rady v júni t.r. budú v nedeľu 4.9.2022 počas sv. omše o 9:30 hod v krypte kostola Liebfrauen ustanovení do služby šiesti jej noví členovia: Eva B., Tony H., Richard...

0

ZH – sv. omša 28.8.22 nebude

Počas víkendu 26. – 28. augusta sa bude konať stretnutie birmovancov pred prijatím sviatosti birmovania. Nakoľko som nenašiel nikoho, kto by ma vedel zastúpiť, v nedeľu 28.8.2022 sv. omša v Zürichu NEBUDE.

0

ZH: Slovensko-švajčiarska sv. omša 15.8.

V pondelok 15. augusta slávime slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, ktorej je zároveň zasvätený kostol Liebfrauen v Zürichu. Pri tejto príležitosti Vás pozývame na spoločnú slovensko-švajčiarsku sv. omšu, ktorá sa bude konať 15. 8. o...