Slovenská Katolícka Misia / Katholische Slowakenmission

Púť Mariastein 21.5.2023

Srdečne pozývame všetkých krajanov vo Švajčiarsku i v zahraničí na našu tradičnú púť do Mariasteinu v nedeľu 21.mája 2023 o 12:30 hod . Hlavným celebrantom bude JE Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup košický. Slávnostnú sv. omšu koncelebrujú: náš...

Literárny workshop s Danielom Hevierom

Pri príležitosti 10.výročia založenia Slovenskej školy a škôlky v Zürichu prijal pozvanie na návštevu známy slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník, ale najmä autor kníh pre deti a mládež Daniel Hevier. Slovenská škola a...

Piata katechéza: Katechizmus katolíckej cirkvi ZMENA

V piatok 19. mája o 19:30 hod vás pozývame na ďalšie stretnutie na tému Katechizmus katolíckej cirkvi s otcom Martinom Michalíčkom. Pôvodne mala byť katechéza aj prezenčne, z technických dôvodov bude prenášaná iba cez...

Sv. omša Aarau

V nedeľu 14. mája bude mimoriadna sv. omša v Aarau v kostole sv. Petra a Pavla (Laurenzenvorstadt 80, 5001 Aarau – v krypte). Miestnosť máme rezervovanú od 14-tej hodiny, preto začiatok sv. omše predpokladám...

Duchovná obnova pre mladých a mladých duchom

Pozývame všetkých mladých Slovákov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční počas víkendu 2.-4. júna. Budeme tráviť spoločný čas v krásnom Flüeli Ranft, kde načerpáme nové sily a prehĺbime si náš vzťah s Bohom. Je to aj...

Požehnaný veľkonočný čas

Prajem všetkým radosť z novosti, ktorú nám prinieslo prežité trojdnie. Aby sme sa dokázali tešiť z nového obzoru, ku ktorému nám Kristus otvára pohľad.

Veľkonočné obrady 2023

Zürich: Liebfrauenkirche – krypta Štvrtok Pánovej večere: 19:30 Veľký piatok: 15:00 Veľkonočná vigília: 21:00 Veľkonočná nedeľa: 9:30 Ženeva: St. Julien Meyrin Veľkonočná nedeľa 16:30

Nočná adorácia

V krypte kostola Liebfrauen bude možnosť nočnej adorácie Najsvätejšej sviatosti od Zeleného štvrtka 23:00 až do Veľkého piatku 14:00. Záujemci, ktorí by boli ochotní pokryť celú hodinu, sa môžu prihlásiť u Márie Wimmer (maria.kovacicova@gmail.com),...